Bestyrelsen

Formand:

Søren Moesgård
D 36 “PIPPI”
Tlf.: 60219901
E-mail:Soren@moesgard.dk

Kasserer

Claus Christensen
D 28 “Josephine”
Tlf.: 22989916
E-mail CC@autocom.dk

Øvrige bestyrelse

Bjarne E. Nielsen
D 44 “Cecilie”
Tlf.: 46190075
E-mail: Bjarne-E@mail.dk

D 1 “MAJA”
Tlf.: 2067 9501
E-mail: th_ebert@sol.dk

Jesper Bork
D 45 “Freelance”
Tlf.: 26209803
E-mail: jesper.t.bork@gmail.com

Suppleanter:

Carsten Bak
D 45 “Fru Bak”

Brian Falk
D 8

Webmaster:

Pernille Glyb
D 34 “EOWYN”
Tlf.: 4541 2248
E-mail: Pernille@glyb.dk

Thomas Ebert
D 1 “Maja”
Tlf.: 2067 9501

E-Mail: molich-x-meter@molich-x-meter.dk