Reglen om rødvin

Molich-klubben vil gerne motivere til og påskønne når klubbens både mødes. Derfor gælder følgende regel;

I det tilfælde (planlagt som tilfældigt) at to Molich X-meter både mødes, vil Molich-klubben påskønne hinandens gode selskab med en flaske vin.

2001-1

 

Skulle det ske at flere end to både mødes, vil antallet af flasker som klubben yder, være lig med antallet af både minus 1. D.v.s. hvis 4 både mødes, udløser det dækning af 3 flasker til socialt fællesskab.

 

To forudsætninger gælder;

1/ Båd i egen hjemhavn tæller ikke med

2/ Billede dokumentation sammen med kvittering skal sendes til klubbens kasserer der vil refundere beløb op til 100kr/flaske

 Billedet kan blive lagt op på klubbens hjemmeside.