Appendix til Klubbens love: Regler for afholdelse af kapsejlads for Molich-X-Meteren

Appendix til Molich-X-Meter klubbens love.

(Vedtaget på Generalforsamlingen den 1. marts 2008 og opdateret ved Generalforsamlingen marts 2016)

 

Regler for afholdelse af kapsejlads for Molich-X-Meteren

Kapsejlads:

Ved det årlige Mesterskabsstævne laves én start med to løb: 1. løb for standardbåde og 2. løb for ikke-standardbåde.

 • Vinderen af sejladserne i 1.løb bliver klassemester.
 • Alle Klassebåde og både med et højere DH-mål end klassebåden med registeret standardskrog kan deltage i løb 1. Det er ligeledes en forudsætning at punkt. 2.4 i klassereglen overholdes.
 • Alle både i 1. løb sejler efter klassebådens DH-mål
 • 2.løb er for alle.
 • Deltagernes placering beregnes efter DH, og der kåres en overalt vinder.
 • Der er tradition for, at Mesterskabsstævnet tilrettelægges over to dage i tilknytning til en weekend med ialt 5 sejladser.
 • Der er tradition for, at Mesterskabsstævnet afvikles med en distance den ene dag og 4 op/ned baner den anden dag på banesystem R: Op/ned bane.
 • Alternativ 3 op/ned den ene dag, 2 op/ned baner den anden dag.
 • Ved større kapsejladser:
 • Hvis der ikke er standardbåde nok til at opnå eget løb, men der deltager et tilstrækkeligt antal ikke-standardbåde, anmodes kapsejladsledelsen om, at alle Molich-X-Metere samles i ét løb, hvor der sejles efter DH.
 • Hvis der er standardbåde nok til at opnå eget løb, anmodes kapsejladsledelsen om, at ikke-standardbåde starter i samme start.Drejebog for afvikling af præmieuddeling ved det årlige Molich-X-Meter stævne.
 • Præmieuddeling:
 • Vinderen af 1. løb kåres som klassemester og modtager halvmodellen og en præmie.
 • Der uddeles præmie for hver 5. deltagende båd i 1. løb.
 • Vinderen af 2. løb modtager en præmie som overalt-vinder. Der uddeles præmie for hver 5. deltagende båd i 2. løb.
 • På baggrund af beregningen for alle deltagende både uddeles ”Hængslet” til den båd, der ikke lukkede leddet. Sidste års vinder holder tale og overrækker en flaske. For veludført arbejde inkasserer taleren selv en flaske.
 • Tilsvarende uddeles ”Havelågen” til den af alle deltagende både, der sørgede for, at alle kom sikkert hjem.
 • ”Special award” for bedst ”overall performance” gives til den båd – blandt alle deltagende – der scorer bedst på ”overall performance”. I bedømmelsen heraf indgår begreber som: bedste udklædning, bedste musikalske indslag, smukkeste forgast, ”alternative” spiler-manøvrer og andre ting med stor underholdningsværdi..
 • Der kan uddeles en præmie kaldet ”Concours d’elegance” til en skipper, der har givet sin båd en særlig kærlig overhaling i det eller de nærmest forløbne år.
 • Sponsorgaver. Der uddeles diverse sponsorgaver, gerne motiveret af begivenheder i forbindelse med stævnet.