X-meterens fremtid som standard klasse.

X-meterens fremtid som standard klasse.

Vi har ikke Poul Molich blandt os mere. Jan Ebert har på hjemmesiden mindet Poul, det var en nekrolog fra en ven som kendte Poul Molich, og som har skrevet om hans arbejder som bådebygger og konstruktør ved mange lejligheder.

Dette indlæg skal imidlertid handle om vore X meteres fremtid som standard klasse.

Efterhånden som vore både får år på bagen, ser vi mange flotte eksempler på opdateringer og renoveringer af bådene, og hos mange kommer også overvejelser om, i første omgang en højere mast, måske ændring af ror, nogle ønsker at flytte forstaget, andre vil have længere bom osv.

Sker der så store ændringer, at bådene ikke kan overholde klassereglerne, ja så har vi jo en båd mindre i klassen, og klassen som standardbåd udvandes. Det er ærgerligt, hvis dette fortsætter, og der til klasse stævnet bliver færre og færre både der kan sejle klasseløb. Det er trods alt sjovest i en kapsejlads, hvis man har “banket” de både der er bag ved een, og fået bank af dem der er foran.

Når vi står foran en renovering, vil navnlig en højere mast komme på tale, båden kan bære det, og i tilgift bliver den endnu smukkere at se på, men den havner uden for klassen. Mange vil ikke se det som det store problem, vi sejler måske ikke så tit klasseløb, men mest tursejlads, og til aftenmatcerne sejler vi alligevel DH eller anden lokal regel, så hvorfor skulle vi ikke, når nu vi alligevel skal igang.

Måske er det undersøgt, men hvis ikke, var det så en opgave for et udvalg under bestyrelsen, at finde ud af, om man kan anbefale en målsat højere mast, og stadig bevare sejlarealet og sejle i standard klassen, og med god samvittighed føre Xet i storsejlet. Selv om vi ike har tradition for at sælge vore både så tit, så handler det vel også om at bevare molichen som en original klassiker, det taber den ikke i værdi af.


Håber dette indlæg vil give grobund for en sober diskution på medlemmernes side.

Venlig hilsen

Skriv et svar