Overgang til rullefok

Det er en god idé at forestille sig, at man en dag måske vil gå over til rullefok.
Også konstruktøren Poul Molich er positivt indstillet: “Det vil jeg også have, når jeg bliver gammel “, siger han !!!
Og det bliver vi jo alle! Her lidt praktik at tygge på.

Rulle/rebesystem – med selve rullen bygget under dæk – giver det bedste fra to verdener:
Uden en grim, pladskrævende “klump” på fordækket, der i nogen grad ødelægger X-meterens kønne dæksplan, har man alligevel bekvemmeligheden ved rulle/rebesejlet under tursejlads. Under kapsejladsforhold kan der skiftes forsejl ved brug af systemets hulkehl i stedet for løjerter. Skiftet er endog lettere at udføre. De gamle sejl skal blot ændres til formålet og har da samme effektivitet (eller mangel herpå !) som før ændringen.
Efter ca. 2000 sømils erfaring med det, kan vi kun sige : Hvorfor F—– har vi ikke gjort det for længe siden.

Om tegningen, der var vor arbejdsskitse:
Rullen er en FURLEX 200s.
Det er enklest at fastgøre forstaget i bunden med epoxy og glasfiber, men det er, efter vor erfaring, da nødvendigt at sikre horisontal stabilitet tæt under rullen.
Ellers bliver bevægelserne for store i forhold til hullet i dækket.
“Baljen”s lodrette dimensioner bør holdes ca. lig med eller mindre end vist på tegningen, for at sikre at evt. reparationer i stævnen under dæk kan udføres, efter at have fjernet vantskrue etc.
D12 Lola's rullesystem

En anden og meget elegant løsning på indbygningen af rullen er udført ombord i “ISERAN”.
Der er “baljen”
, ind mod sejlrummet, udstyret med et oplukkeligt koøje, som giver god, tør ventilation i havn.

 

Comments  

# Tor Beltov 2010-04-02 14:04

Det er et fint indlæg, du har lavet om løsning af montage af rulleforstag. Især glæder det mig, at du har fået det med J målet med, da det er vigtigt for at båden kan overholde målereglerne.
Jeg kan supplere med at fortælle, at selvom man ikke har planer om at anskaffe sig rulleforstag, kan man med fordel lave en del af dit projekt.
For nogle år siden havde vi problemer med at fordækket hævede sig ved befæstigelsen af forstaget, når vi havde meget belastning her. Det har vi imødekommet ved at støbe et beslag a la’ jeres ind i stævnen, og derefter montere en stump wire med en vantskrue (resterne af et gammelt, lettere defekt stag, kan muligvis bruges) mellem det indstøbte beslag og beslaget på undersiden af dækket. Vantskruen strammes godt, og dækket bliver, hvor det skal.
Carsten Olsen ”Frigg”
07.01.01
# Tor Beltov 2010-04-02 14:07

Det er første gang jeg hører om problemet med at dækket løfter sig.
Er der andre der har det problem?
Konstruktionen ser ellers tillidsvækkende ud.
Henning Blohm

Skriv et svar