Klassemesterskab. Det er nu du skal tilmelde dig

Klassemesterskabet 2017

Tilmeldning til ADP Super DM 2017 kan stadig nås.

Vi er på nuværende tidspunkt 8 både men skulle gerne nå vores succeskriterie på mindst 10 både…..  så kom til tasterne og meld jer til!

http://www.nyborgsejlforening.dk/superdm/

Tilmeldningsgebyret er 1000, kr. ved tilmeldning senest den 17. juli.

Molich klubben giver 500, kr. i tilskud til de både der tilmelder sig. Beløbet bliver udbetalt til bådene under stævnet.

 • Gratis klassevis havneplads under stævnet
 • Gratis havneplads ugen før og ugen efter, under forudsætning at båden henligger uden mandskab, liggeplads aftales direkte med havnefogeden tel.: 6333 7083
 • Alt det praktiske kan bestilles på deres hjemmeside….Forplejning, kranløft, plads på nærliggende campingplads mm.
 • Der er stort telt på havnen til klassevis samling og spisning.
 • Festmiddag lørdag med præmieuddeling for afsluttede klasser.
 • Fredag aften spiller TV2 og Jacob Dinesen på “Den Grønne” og deltagere i sejladsen kan købe billetter til specialpris, rabatkode udleveres ved tilmelding til stævnet. Se omtale her
 • Der udloddes gratis billetter til hele besætningen (max 6) til dobbeltkoncerten blandt tilmeldte både som har betalt indskud senest 17. juli kl. 23:59.
 • Fredag aften er der arrangeret VIP rundvisning på Nyborg Destilleri for dem som synes at Dansk brygget Whisky, Rom og Gin er et besøg værd. Billetpris kun kr. 105,- (købes i bureau) Se omtale
 • Lørdag kl. 13:00 er der gratis adgangtil foredrag i teltet med Eventyrer Christian Liebergreen som bl.a. fortæller om at sejle jorden rundt non-stop.

Vi håber VIL se rigtigt mange af jer….. J nye som gamle kendinge.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Molich X Klubben

 

Hvor mange Molich-X-Meter kan der være på et billede?

Molich klubben invitere hermed til en foto konkurrence.

Tag sommerens bedste billede og vind en flaske rødvin til alle både på billedet.

Det bedste er selvfølgelig det billede hvorpå flest Molich-X-Meter både er på.

Vinderne offentlig gøres til klubmesterskabet i Nyborg i August.

Sådan gør du:

Log ind på hjemmesiden og vælg derefter fanen Konkurrence 2017 i den øverste bar på selve hjemmesiden.

Her kan du uploade dit billede og også bedømme de andre billeder.

Har du glemt eller problemer med din adgangskode, så tag endelig kontakt så vi kan får lavet en ny.

Alternativt kan du også sende billedet til pernille@glyb.dk .

De bedste sommerhilsner

Bestyrelsen

 

Referat for Molich-X-meter klubbens generalforsamling 12. marts 2017 _______________________________________________________________________

Deltager: D1, D5, D8, D9, D12, D16, D19, D23, D27, D29, D32, D34, D40, D44 i alt 21 personer

1/ Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Finn Hirtshals som tog imod hvervet med applaus fra forsamlingen.

2/ Formandens beretning for 2016

Formanden fortalte, at mange følelsesmæssige og praktiske emner rørte sig i klubben specielt i forhold til, hvordan klubben skal forholde sig til det nye bådprojekt hvor der er, eller vil blive gjort brug af Molic X-meternes støbeform. Noget som bestyrelsen har brugt en del kræfter på i det forgangne år.

Samtidig glædede formanden sig over den aktivitet og entusiasme, der er omkring klubben og Molich-X-meterens ejere. Molich-X-meteren er til stede ved mange lokale stævner rundt i Denmark, og kan også meget ofte spottes på aften- eller weekendture på sund og bælter.

På trods af at der ikke stillede så mange op til Klassemesterskabet i år som sidste år, var det alligevel en rigtig fint hyggeligt stævne med en god distancesejlads og efterfølgende hyggelig social aften som Sejlklubben Sletten satte rammerne for.

Men det lave deltagertal ved klassemesterskabet er heldigvis ikke et udtryk for, at klubben ikke er aktiv på kapsejladsbanerne. Formanden fortalte om fine resultater og deltagelse i bl.a. Fyn Rundt.

3/ Årsregnskab

Hans Jørgen fremlagde et flot regnskab for klubben.

Klubben har et pænt indestående og ikke de store udgifter i øjeblikket. Derfor blev forsamlingen opfordret til at komme med ideer til, hvordan klubbens midler kunne bruges til fx tilskud til stævner eller sociale events eller lign.

Regnskabet blev godkendt.

4/ Fastsættelse af kontingent

Det blev besluttet at forsætte med et årligt kontingent på 300 kr.

5/ Valg til bestyrelsen

Følgende er på valg:
Pernille Glyb (genopstiller)
Erik Kulavig (suppleant)
Thomas Ebert (genopstiller)
Formanden (genopstiller)

Alle fire bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt med applaus. Thomas Ebert og Erik Kulavig vil bytte plads så Thomas er suppleant og Erik menigt bestyrelsesmedlem, såfremt Thomas bliver valgt til hovedbestyrelsen i DS.

Der skulle vælges en ny suppleanttil erstatning for Risvang, der har meldt sig ud af klubben. Claus Christensen havde forinden meldt sig, og blev enstemmigt valgt.

7/ Valg af revisor:
Bent Lundberg Pedersen (genopstiller)

Bent Lundberg Pedersen blev enstemmigt valgt

8/ Indkomne forslag

Se punkt 10 og 11

9/ Evt.

Der blev fra forsamlingen reklameret for, og opfordret til at deltage i 24-timers sejlads.  En lidt anderledes kapsejlads, hvor der også er plads til gode sociale oplevelser.

Se evt. mere på: http://24-timerssejlads.dk/.

Der kom foreslag om at lave en sejlplan /sommertur, hvor man kunne støde til og fra, for på den måde at nemmere møde hinanden på vandet.

Bestyrelsen vil arbejde videre med konceptet.

10/ Orientering om Hundesteds Bådeværfts X-meter projekt

Bestyrelsen har  løbende haft kontakt med projektet.

Niels Juul Hansen fortalte om sit møde med  Peter Molich i forbindelse med projektet, og  gennemgik de tekniske designforskelle mellem Hundested Bådværfts X-meter projekt og de originale både.

De store forskelle i DH mål samt de begrænsede muligheder for at opdatere de originale både er hovedårsag til, at bestyrelsen ikke mene,r at Hundested Bådværfts X-meter projekt kan registreres som en Molich X-meter.

Der var mange spørgsmål til Jan Ebert om hans syn og rolle i sagen.

11/ Orientering om vores deltagelse i Super DM 2017 i Nyborg.

Klubben har takket ja til at afholde klassemesterskabe i forbindelse med Super DM 2017 i Nyborg.

Stævnet løber af stablen 17-20 august 2017, og afholdes sammen med Luffe 37, BB10-meter, Ylva, Scan-Kap 99 og X-99.

Der vil jævnfør klubbens regler bliver sejlet en distancesejlads den ene dag og op-ned-bande den anden dag.  Der ud over vil der være sociale aktiviteter på land, i form rundvisning, foredrag og gastronomiske oplevelser.

Bestyrelsen kan kun stærkt anbefale og opfordre til at prioritere dette stævne.

Se yderligere på http://www.nyborgsejlforening.dk/superdm/ og/eller kontakt Niels Juul som er Klubbens kontakt til Stævnet.

Efter en storslået frokost underholdt Morten Rydahl levnede og  inspirerende om sin tur fra Roskilde til Island og tilbage i sin Molich X-meter.

 

 

 

Generalforsamling i Molich X Meter klubben søndag 12. marts, 2017, kl. 11.

Roskilde Sejlklub, Strandgade 12, 4000 Roskilde

Se dagorden for Generalforsamlingen 2017 nedenfor. Efter generalforsamlingen vil Molich Klubben gerne byde på en let frokost.

Dagsorden i henhold til klubbens love:

 • 1/ Valg af dirigent
 • 2/ Formandens beretning for 2016
 • 3/ Årsregnskab
 • 4/ Fastsættelse af kontingent
 • 5/ Valg til bestyrelsen:
  Følgende er på valg:
  Pernille Glyb (genopstiller)
  Erik Kulavig (suppleant)
  Thomas Ebert (genopstiller)
  Formanden (genopstiller)
 • 7/ Valg af revisor:
  Bent Lundberg Pedersen (genopstiller)
 • 6/ Indkomne forslag
 • 7/ Evt.
 • 8/ Orientering om Hundesteds Bådeværfts X-meter projekt
 • 9/ Orientering om vores deltagelse i Super DM 2017 i NyborgBestyrelsen arbejder på, at der efter generalforsamlingen eller i tilknytning til frokosten vil være et foredrag eller lignende.

  Af hensyn til bestilling af frokost bedes I meddele jeres deltagelse (eller afbud) til Molich-X-Meter@Molich-X-Meter.dk eller til tlf 20679501 senest mandag 6.marts.

  Mvh Bestyrelsen

Glædelig jul og godt nytår

Kære Molich sejler

Med denne hilsen vil bestyrelsen gerne ønske jer alle en glædelig jul og godt nytår.

Bestyrelsen har netop udsendt årets sidste nyhedsbrev. Vi håber den er modtaget, ellers bedes du skrive til os så vi kan få opdateret maillisten.

Sejlsæson 2016 har forhåbentligt givet hver især nogle at de særlige øjeblikke fra havnen eller på havet der gør at vi allerede nu glæder os til at forårsklargøringen ER overstået og X-meteren ligger sejlklar igen.

Årets højdepunkt i klubben var igen stævnet i Sletten som fandt sin nye klassemester i D40. Der er historisk tradition for, at formanden ikke selv påtager sig den opgave at opbevare halvmodellen på kaminhylden for vinteren, men så det må jo være op til os andre at dette ikke gentager sig.

Næste års stævne er allerede i støbeskeen, så sæt kryds i kalenderen 18.-19. august, hvor Molich-klubben har fået muligheden for at blive en del af ”Super-DM”, et stævne der tegner til at blive det største kølbåds mesterskab i mange år. Læs mere herom i nyhedsbrevet og evt artiklen her: http://www.baadmagasinet.dk/kapsejlads/nyheder/24950-super-dm-til-nyborg-i-2017

Slutteligt vil vi opfordre til at I bruger vores hjemmeside flittigt. Bl.a. er der flere både der endnu ikke har oprettet og opdateret deres profil. Gør de øvrige medlemmer og nysgerrige besøgende den glæde at beskrive jeres båd på siden.

Sidst men ikke mindst;

Glædelig Jul og Godt Nytår til jer alle

 

Mvh bestyrelsen

Thomas, Thomas, Pernille, Niels, Hans Jørgen, Per og Erik