Silverrudder 2019 – og vores seje kasserer

Ser det sådan ud når man sejler Fyn rundt singlehanded?

Nej, det gør det ikke..... Sådan ser det ud når man sejler hjem fra Svendborgsund dagen efter at man har sejlet 29 timer alene Fyn rundt. Jeg sejler ikke alene her. Min faste gast styre så jeg kan hvile mig lidt. 

Så lykkedes det. Jeg kom rundt på 29 timer og er overordnet tilfreds. Der er dog nogle ting der kan forbedres. 

Denne beretning er mine korte noter om turen. 

Vi blev sendt BB rundt og det var min favorit. Vinden skulle blive mellem 4-6 med 8 i stødene på Fyns hoved. Perfekt til Code Zero og let spiler sejlads. Det skulle dog gå en del anderledes. 
Jeg satte genoa’en pga den lette luft vel vidende at den er umuligt at udskifte med fokken under sejlads. Men alle vejrtjenester var enige: vinden ville forblive let det næste døgn. 
Efter Thurø rev gik det opad mod storebæltsbroen med Code Zero og der tog jeg nogle placeringer. Lidt før broen tog jeg coden ned fordi det blæste op til 8 sm og det er den ikke designet til. Jeg sejlede herefter med Genoa og det gik vældigt fint. Efter broen blæste det mere op og inden Romsø lå vi på over 10sm med 12sm i stødene. Senere op med Fyns hoved steg vinden til 13,5 sm. 
Jeg forsøgte at finde et trim med en reduceret Genoa men det fungerede ikke. Nok fordi jeg ikke fandt det rigtige skødepunkt. Derfor rullede jeg Genoa’en helt ind og sejlede for stor’en alene de næste 8-10 timer. Det fungerede og der kom ro på båden. Jeg sejlede 5,3 knob på kryds. 

Set på tractrac efterfølgende lavede jeg mange unødvendige vendinger som jeg ikke kan forklare. Ren uerfarenhed vil jeg tro og lidt stress over mørket og de ret store bølger som man ikke kunne se og forberede sig på. 
Turen ind i tragten var virkelig vanskelig men turen ned igennem Lillebælt gik problemfri da jeg havde medstrøm og fin vind. På dette tidspunkt var vinden faldet til ca. 8 sm og Genoa’en blev rullet ud igen. 
Ned mod Bogø og videre mod Helnæs slappede jeg af med lidt musik. Jeg kunne ikke gå på dækket og sætte spiler pga. kramper i begge mine lårmuskler. Jeg havde overbelastet mine muskler i løbet af natten. 
Ned gennem Lyø og Bjørnø blev jeg i tvivl om der var vand nok og sejlede efter bøjer. Det kostede også. Jeg skal stole lidt mere på min egen planlægning. Efter Lyø kunne jeg gå på dækket og begyndte at arbejde med spiler. Vinden var så plat at jeg lige så godt kunne have spilet Genoa’en. 

Anyway jeg kom frem til Sønderhjørne og sejlede ind mod Svendborgsund for spiler. Den tog jeg ned tidligt fordi jeg var usikker på hvor meget plads der var i løbet. Jeg var lidt bange for Ærø færgen. Men da færgen passede mig på vej til Ærø satte jeg spileren igen fordi strømmen stadig var med mig. 
Det gik fint med at bomme storsejlet og lade spileren stå. Den trak alligevel. Da jeg satte spileren 2. gang fik jeg en 2,3 m. lavvandsalarm!! Jeg fik et chok og rev roret om så jeg kom ud på dybere vand. Dybden var 1,9 m så jeg var heldig. Tænk sig, at gå på grund efter 28 timers sejlads!! Jeg skal huske, at orienter mig selv om jeg har travlt med at sætte spiler. 

Turen til mållinjen gik fint. Jeg tog spilerne ned ved værftet og havde meget svært ved at komme over linjen og samtidigt undgå at drive ind på lavt vand. 
Overalt en fin tur hvor jeg overhovedet ikke havde problemer med træthed men hvor overbelastning af lårmuskel var det største problem. Molich’en er ikke speciel komfortabel at sejle i. 

Overordnet set har jeg gjort følgende observationer: 
1. Hvis motoren ellers kan gå i bak er det let nok at ligge til i marinaen alene. Folk er søde til at hjælpe. 
2. Selve starten var fin. Der var plads nok. 
3. Ved Fyns hoved, Æbelø og Lyø kan der spares meget tid ved ikke at sejle på bøjer. Jeg skal turde at følge min egen planlægning. 
4. Sidde komforten i en Molich er faktisk ret dårlig. Men sidder med siden til sejlretningen og det giver skader i nakke og ryg. 
5. Der mangler bedre støtte under kryds med krængning. Lårmusklerne bliver overbelastet 
6. Jeg fik ikke brug for reservebatteriet så jeg kunne godt have brugt selvstyreren mere. 
7. Sikkerhedschecket udvidet til at omfatte sjækler for bagstag, hækstag og storskøde. 
8. Jeg skal øve mig på at kunne skifte forsejl fra Genoa til fok. Brug spiler og code zero fald til at forhindre genoa’en i at falde i vandet. 
9. iPad skal være klar med den rigtige rute aktiveret 
10. Kortplottere skal genstartes hver 4 – 5 time. 
11. Lommelygten skal være klar hvis batteriet skal kobles om til reserve. 
12. Monter ekstra sæt lanterner langs dæk som reserve / find plads til reserve lanternen. 
13. At høre musik via Jabra fungere rigtig godt. Elefant huen hold Jabra på plads så jeg kunne sejle imens. 

Lidt større erfaringer: 
1. Det er ret irriterende at skulle montere selvstyrer af og på hele tiden og det kan være svært at finde auto / standby knapperne i mørke. 
2. Der er for langt fra rorspladsen til kortplotteren. Monter en iPad eller kortplotter ved rorspladsen ved solo sejlads. 
3. Find en bedre indretning der ikke belaster rorsmanden så voldsomt i hårdt vejr. 

Jeg skal med igen til næste år. Det at deltage i Silverrudder tvinger mig til at have båden klar og til at komme ud at træne. Det er fedt at have noget at se frem til. 

27 september 2019 - Claus Christensen, Skipper på Josephine

 

 

Referat fra GF 2019

Referat for Molich-X-meter klubbens generalforsamling den 3. marts 2019

Deltagere: D1 D5 D8 D9 D12 D15 D22 D27 D32 D44 D45

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Finn Hirtshals (D32) som tog imod hvervet med applaus fra forsamlingen.

Finn kunne bekræfte, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og noterede to punkter til eventuelt.

Bestyrelsens beretning for 2018

Klubbens nye formand bød velkommen og indledte med beretningen for 2018.

Store som små begivenheder blev gennemgået, herunder den gode deltagelse ved Fyn Classic Rundt. Her var fem både til start, og vinderen (D31) fik en behørig applaus. Kassereren (D27) følte et behov for at bemærke, at havde han vidst, at han lå i front,  da han opgav i den meget lette vind, var han fortsat.

Stævnet i Helsingør, der var arrangeret i et fællesskab med Scankap 99-klubben var en god oplevelse. Med otte deltagere var det måske ikke helt så velbesøgt som ønsket, men hyggen på land, det gode sejlervejr og spændingen om udfaldet af sidste sejlads gjorde det alligevel til et mindeværdigt stævne. Hårdt presset af Thomas Ebert fik formanden nævnt, at halvmodellen gik til D1.

Derefter gav formanden en oversigt over årets køb og slag af både.

Af øvrige emner fra beretningen bør næves rødvinsordningen. ”Den er ikke blevet misbrugt” blev det konstateret, da kun en enkelt udbetaling har fundet sted. På den baggrund tør bestyrelsen godt fastholde ordningen og måske endda udvide den.

Antallet af medlemmer var på dagen ikke på højde med sidste år. 31 havde indbetalt, men der var ikke kommet nogen udmeldinger. Bestyrelsen vil derfor tage kontakt til folk og minde dem om, at det er på tide at gå i banken.

Årsregnskab og kontingent

Næste punkt var årsregnskabet. Det viste en let nedgang i foreningens indestående. Dette skyldes primært udgifter i forbindelse med stævnet, men mest af alt en investering i tøj og caps, som klubbens medlemmer nu har mulighed for at købe og på den måde sørge for, at der atter kommer penge i kassen. Kassereren kunne berette, at klubbens revisor havde et ønske om professionalisering af regnskabssystemet, men der var enighed om, at det eksisterende system var tilstrækkeligt gennemskueligt og overskueligt til en klub af den størrelse.

Kontingentet blev fastholdt på 300kr.

Valg til bestyrelse

Punkt 5 gik ret hurtigt; alle blev genvalgt.

Valg af revisor

Under punkt 6, som var valg af revisor, stillede Jan Ebert sig til rådighed som ny revisor. Han blev valgt med applaus.

Indkommende forslag

Ingen forslag var stillet til bestyrelsen

Orientering om Klassemesterskabet 2019 i Ebeltoft

Årets klubmesterskabe kommer i år til at foregå d. 16-17august i samarbejde med Ebeltoft Sejlklub og ScanCap 99-klubben.

Rammerne bliver som vi kender dem med distance sejlads om fredagen og op/ned baner om lørdagen. Sidste års fælles bane med Scancap bådene gik rigtigt fint, hvorfor dette vil blive gentaget. I Ebeltoft arbejder man på, at de sociale rammer også bliver gode. Det vil forhåbentlig betyde fælles plads ved broen og festmiddag for alle om lørdagen.

Bestyrelsen vil undersøge, om der kan gives tilskud til stævnegebyret

Bestyrelsen vil også meget gerne opfordre til, at medlemmerne undersøger, om der i deres netværk skulle være nogen,  der kunne bidrage med præmier eller sponsorat.

Eventuelt

Jan Ebert orienterede om tvisten mellem ham og Hundested bådeværft om rettigheder og ophavsret til Molich X-Meter designet. Det var endt med en retslig omgang i Hillerød Ret. Der er indgået forlig om, at aftalen fra 1973 stadig er gældende, og ophavsretten dermed stadig er delt. Jan Ebert vil arbejde for at sikre, at Molich X-Meteren som standard båd under Dansk Sejlunion vil bestå. Han vil derfor ikke tillade, at Hundested Bådeværft eller andre modificerer båden ud over hvad klassereglerne foreskriver.

Finn Hirshals foreslog, at hjemmesiden kunne opdateres med en detaljeret sejltegning. Niels Juul (D5) påtog sig denne opgave.

Bjarne (D44) havde oplevet en virus alarm efter besøg på hjemmesiden. Bestyrelsen vil tjekke, om sikkerhedsniveauet er godt nok.

Der var stor ros til Ebbe Vonsbæk (D23) for det nye logo. Der blev solgt en del caps og veste, men der er stadig varer på lager, og bestyrelsen vil snart få oprettet et link på hjemmesiden,  hvor disse og andre artikler kan bestilles.

Efter generalforsamlingen fulgte en bedre frokost med gode vine, og inden vi drog hver til sit, var der rundvisning i staldene og i vinkælderen.

 

Referent: Thomas Ebert

Generalforsamling i Molich X-Meter klubben søndag 3. marts 2019, kl. 11

Kære Molich sejlere

I indbydes hermed til årets generalforsamling søndag 3/marts 2019. Vi har i år måtte bryde en ellers hyggelig tradition med at afholde generalforsamling på Korsør havn, da restauranten nedbrændte, mens den var udlånt til Ylva-sejlerne til deres DM. Det var vist kokken selv, der fik sat ild til køkkenet, men vi må altså ”slå et slag” og sende en venlig tanke til vores evige rivaler. Til erstatning har vi nu søgt og fundet et passende sted centralt på Sjælland. Det er Slangerupgaard, Ejlstrupvej 140 – 4100 Ringsted, der i dag ejes af den tidligere Hørkram ejer Alex Buchardt, der for nylig har fået opført en imponerende dressurstald på ejendommen. Stedet anvendes bl.a. af dressur landsholdet, ligesom der til dagligt trænes og arbejdes med heste på højeste niveau. I forbindelse med vores generalforsamling vil vi kunne se stedet, ligesom vi vil få mulighed for at se (og smage!) de flasker, som værten sælger til rimelige priser fra sin vinkælder.

Efter den formelle del af generalforsamlingen er overstået, vil der være en let buffet i Loungen.

Jvf. klubbens love skal generalforsamlingen afholdes inden 31.marts, og man er kun stemme berettiget hvis kontingentet er betalt. Har i ikke modtaget opkrævning fra klubben bedes i rette henvendelse til kasseren, eller indbetale ved at overføre 300 DKK til reg. nr. 1551, konto nr. 729 3437 og angiver dit navn og sejlnummer i teksten til modtager.

Vi modtager meget gerne forslag og emner til behandling under punkt 7 eller 9. De skal være os i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Har du lyst til og kunne overveje at indtræde i bestyrelsen, hører vi også gerne fra dig. Selv om alle genopstiller, er kampvalg velkommen. Medlemmerne af bestyrelsen deler gerne deres erfaringer med bestyrelsesarbejdet. I kan finde kontakt oplysninger på hjemmesiden.

På Slangerupgaard vil det være muligt at se og prøve nogle af de merchandise ting, som vi har fået fremstillet med klubbens nye logo.

Foreløbig dagsorden herunder:

1/ Valg af dirigent

2/ Beretning for 2018

3/ Årsregnskab

4/ Fastsættelse af kontingent

5/ Valg til bestyrelsen: Følgende er på valg:

Formand; Erik Kulavig (formand, vælges for 1 år ad gangen – modtager genvalg)

Bestyrelses medlem; Thomas Ebert (vælges for 2 år ad gangen – modtager genvalg)

Bestyrelses medlem; Pernille Glyp (vælges for 2 år ad gangen – modtager genvalg)

Suppleant post; jvf klubbens love skal der vælges 1 ny suppleant hvert år. Men da begge suppleanter var på valg sidste år for en 2-årig periode, indstiller klubbens bestyrelse til generalforsamlingens accept at de måtte sidde deres periode ud uden (kamp)valg.

6/ Valg af revisor:

Bent Lundberg Pedersen (genopstiller)

7/ Indkomne forslag

8/ Orientering om Klassemesterskabet 2019

9/ Evt.

Endelig dagsorden udsendes, når vi nærmer os generalforsamlingen.

Klubben giver et tilskud til arrangementet, men vi beder om, at deltagerne bidrager med en egenbetaling på 100 kr som betales kontant eller via MobilePay på dagen. Skulle koner, mænd, gaster og børn have lyst til at deltage, er de selvfølgelig velkommen.

Af hensyn til bestilling af buffet bedes I meddele jeres deltagelse (eller afbud) til Molich-X-Meter@Molich-X-Meter.dk eller sms til 2364 4443 (Thomas Ebert) senest søndag 24 februar.

Mvh

Bestyrelsen

Rundt om Fyn er ikke nok for en Molich X Meter

I weekenden den 1. – 3. juni var der Classic Fyn Rundt fra Kerteminde.

Det var en tur i et fantastisk sommervejr. Efter starten blev kursen sat mod Fyns hoved dvs. med Fyn om bagbord.

Ved Fyns Hoved blev spileren sat og det gik raskt mod tragten, der blev bommet et par gange og spileren kunne bæres langt ned i Lillebælt og blev først taget ned da vi rundede Sønder Hjørne.

På vej til Svendborg Sund blev vinden mere og mere løj, fremme ved broen var modstrømmen så stærk, at vi måtte have ankeret ud og vente på alle de andre som der ellers var lagt afstand til.

Igennem Svendborg Sund gik det godt det første stykke op langs Langeland, men så gik det også galt. Vi gik forbi Lohals og op til spidsen af Langeland og der blev vi de  næste 6-7 timer! Samtidig så vi de andre kæmpe sig op til broen og de forsvandt under den. Lidt efter lidt slog vinden igennem igen og vi fik gang i båden igen. Fra broen til Kerteminde gik det over stok og sten med 6 til 8 knob.

Hjemme i Kerteminde blev der serveret en god gang suppe sammen med et par øl. En rigtig god tur med mange timer i solen.

Vi var fem Molich X Meter der stillede op og feltet blev vundet af Valborg fra Marstal.

Stort tillykke til Lars.

Men turen rundt om Fyn er jo ikke nok for en rigtig sejler:

Frigg fra Svendborg skiftede lidt mandskab, de gik op og provianterede og søndag over middag satte de kurs med Jomfruland i syd Norge. Turen regner de med kan klares på en lille uge, så de kan være tilbage i Svendborg i næste weekend.

Frigg har tidligere været i Syd Europa, Azorerne, Færøerne og Ålandsøerne, så en lille tur rundt om Fyn og et smut til syd Norge er ikke særligt langt for en Molich.

God vind til turen fra os alle.

Niels Juul.

Frigg i Kerteminde inden afgang.