Referat for GF i Nyborg…..

Kære Molich sejlere

Hermed referat af generalforsamlingen 26.marts

 

1/ Valg af dirigent

Giseal (D12) blev valgt til dirigent

2/ Formandens beretning V/Søren Moesgård

Formandens beretning om sit syn på hvor klassen bør bevæge sig hen og hvilke tiltage der tænkes på for at fastholde klassens ”brand” og evne til at tiltrække nye medlemmer.

Dertil berettede formanden om hvilke opgaver der arbejdes med for at optimere bådens DH-mål. Enkelte kommentarer og spm. til nye DH-mål på kølen – Thomas forklarede.

Beretningen blev godkendt med applaus.

3/ Årsregnskab V/Claus Christensen

Økonomi gennemgået af Claus – 31 betalende medlemmer. Årsregnskabet blev godkendt.

4/ Fastsættelse af kontingent 2024

Bestyrelsen forslog at kontingentet fastholdes på 300kr – vedtaget

5/ Valg til bestyrelsen.  Følgende er på valg:

Formand; Søren Moesgård D36 genvalgt

Bestyrelsesmedlem; Bjarne Nielsen D44 genvalgt

Bestyrelsesmedlem – suppleant; Brian Falk D8 genvalgt

6/ Valg af revisor 2023: 

Jan Ebert genvalgt

7/ Forslag til indførelse af ny præmie ”Hurtigste X Fyn Rundt”  V/ Søren Moesgård

Baggrund og motivation blev gennemgået inkl. oplæg til servitutter og begrundet ved formanden og Thomas E.

Stor opbakning og blev vedtaget med specificering af reglen for hvordan der kan sættes en ”all times best time”

Servitutterne tilrettes og lægges på hjemmesiden.

Der uddeles 4 gratis trøjer til hver båd der deltager ved Palby Fyn Cup.

Ønsker man at købe en trøje, sælges de for 170kr/stk.

8/ Orientering fra øvrige

Formanden orienterede.

Emnet om status på Formen – her blev det besluttet, at pga at der pt ikke igangsættes en produktion – bør bestyrelsen finde ud af status på formen – hvor er den og i hvilken stand er den? Ophavsretten deles af Jan E og af Hundesteds bådeværft.

Bjarne og Søren tager kontakt til værftet snarest og tager en besigtigelse.

9/ Forslag til ændring af klassereglerne  V/Thomas Ebert

JHW-målet for forsejlet vedtaget. Dette vil give klassebåden et forbedre mål på knap 3sek/sømil.

10/ Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

 11/ Evt.

God debat om hvorledes båden fastholdes i sejler-Danmarks bevidsthed. Opbakning til at undersøge en mulighed for en plads ved en bådudstilling eller messe i 2024.

 

Dagen afsluttede med hyggesnak over en tapas-frokost og Danmarks bedste romkugler som Carsten D34 havde medbragt.

Skriv et svar