Klassemesterskab 2020

Hvem skal kalde sig Klassemester 2020 og have halvmodellen hængende i år?

Vores årlige stævne der i år var planlagt til at være i Hornbæk må vi desværre aflyse, da sejlklubbens lokaler er meget små. Det bliver ikke muligt at afvikle de sociale dele af arrangementet forsvarligt. Tre dage ”sammen hver for sig” ville ikke være til at holde ud.

MEN selv om vi desværre har måttet aflyse Klassemesterskabet, skal halvmodellen ikke samle støv.

Derfor har klubben indgået et samarbejde med Hundested og Lynæs sejlklubber om, at deres årlige Hesselø Rundt kapsejlads i år bliver medlemmernes mulighed for at erhverve sig halvmodellen og kalde sig KLASSEMESTER…!!

Nuværende Klassemester Maja har i øvrigt flere gange sat omsejlings-rekord i netop denne sejlads. Det var godt nok tilbage i 70’erne, men alligevel; ombord på Maja glemmes den slags ikke og moralen er derfor høj og klar til at sejle om halvmodellen.

Derfor håber vi at kunne samle så mange Molich’er som muligt den 29. august til start ved Hesselø Rundt.

Tilmelding via sejladsens officielle hjemmeside https://lynaes.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=196 , hvor man tilmelder sig som almindelig deltager. Ved mere end 3 tilmeldte både, vil vi få vores egen start. På land indgår vi på lige fod med alle de øvrige deltagere, så der vil ikke være særskilt forplejning til os.

HUSK: For at kunne kalde sig Klassemester og sejle med om halvmodellen gælder vores interne retningslinjer stadig; Båden skal være klassebåd eller have et DH-mål der er højere end klassebådens. Er din båd optimeret til et lavere mål end Klassebåden, deltager du alene på dit DH-mål.

Klubben vil refundere alle startende medlemmers indskud efter sejladsen.

Halvmodel

Ohøj kære Molich-sejlere og andet godtfolk!

Så er der endelig langt om længe, fremstillet en ny form af den sidste halvmodel, som er i klubbens varetægt.
Formen er lavet af sejler og bådebygger Klaus Røn Madsen.
Klaus kan kontaktes for fremstilling af nye modeller på mobil: 60713336.

Jeg har netop selv, fået mit eksemplar hængt op.
Halvmodellen pryder entreen, og er nu det første, jeg ser, når jeg kommer hjem – dejligt!

Steen Nielsen, DEN 22, Vanilla

 

Generalforsamling 2020

GENERALFORSAMLINGEN er desværre AFLYST….!!

Vi vender tilbage med en ny dato så snart vi kan når COVID-19 situationen er afklaret

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Generalforsamling i Molich X-Meter klubben samt

foredrag med Jens Als Andersen

 

Søndag 29. marts 2020, kl. 10

Nyborg Sejlforening  – Griffensund 15, 5800 Nyborg

Kære Molich sejlere

I indbydes hermed til generalforsamling 2020, der finder sted i Nyborg Sejlforenings lokaler.

Historisk har Molich-klubben netop sin oprindelse i Nyborg, da den stiftende generalforsamling fandt sted her i 1976 i Jarl Finks garage. Dengang fandt klubben sin første formand i Jørgen Bertelsen (D13), som ikke selv var til stede. Ja, sådan kan det gå, hvis man ikke dukker op! I år skal vi nok bestræbe os på at følge vedtægterne, og vi skal derfor bede om, at evt. punkter til dagsordenen indsendes til bestyrelsen seneste 10 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes i år i et samarbejde med BB10-meter klubben, hvilket gør det muligt at vi ud over at kunne byde på en let frokost også kan se frem til et foredrag af Jens Als Andersen.

Jvf. klubbens love skal generalforsamlingen afholdes inden 31.marts, og man er kun stemmeberettiget, hvis kontingentet er betalt. Har I ikke modtaget opkrævning fra klubben, bedes I rette henvendelse til kassereren, eller indbetale ved at overføre 300 DKK til reg. nr. 1551, konto nr. 729 3437 og angive navn og sejlnummer i teksten til modtager.

Vi må desværre fortælle, at vores mangeårige bestyrelsesmedlem, Niels Juul, desværre udtræder af bestyrelsen, fordi han har solgt sin båd.  Vi skal derfor have fundet et nyt medlem til bestyrelsen. Har I forslag til kandidater, eller ønsker I selv at stille op, bedes I henvende jer til Erik. Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer genopstiller, men kampvalg er naturligvis altid velkommen. Medlemmerne af bestyrelsen deler gerne deres erfaringer med bestyrelsesarbejdet. Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Klubben er vært for foredrag og frokost for op til én person pr båd. Skulle koner, mænd, gaster og børn have lyst til at deltage, er de selvfølgelig også velkommen. Adgang til foredrag og frokost kan købes for 100 kr., som betales kontant eller via MobilePay på dagen. Drikkevarer købes kontant i Sejlforeningens bar.

Merchandise og vimpler kan købes før eller efter generalforsamlingen.

Af hensyn til bestilling af buffet bedes I meddele jeres deltagelse (eller afbud) til Molich-X-Meter@Molich-X-Meter.dk eller sms til 2364 4443 (Thomas Ebert) senest søndag 22 marts.

 

Foreløbig dagsorden

 

1/ Valg af dirigent

2/ Beretning for 2019

3/ Årsregnskab

4/ Fastsættelse af kontingent

5/ Valg til bestyrelsen.  Følgende er på valg:

Formand; Erik Kulavig (formand, vælges for 1 år ad gangen – modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem; Niels Juul (vælges for 2 år ad gangen – modtager ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem; Claus Christensen (vælges for 2 år ad gangen – modtager genvalg)

Suppleanter: Ifølge klubbens love skal der vælges 1 ny suppleant hvert år. Men da begge suppleanter var på valg sidste år for en 2-årig periode, indstiller klubbens bestyrelse til generalforsamlingen, at de måtte sidde deres periode ud uden valg, i det tilfælde der ikke er kampvalg.

6/ Valg af revisor:

Jan Ebert (genopstiller)

7/ Indkomne forslag

8/ Orientering om Klassemesterskabet 2020

9/ Evt.

Endelig dagsorden udsendes, når vi nærmer os generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Silverrudder 2019 – og vores seje kasserer

Ser det sådan ud når man sejler Fyn rundt singlehanded?

Nej, det gør det ikke..... Sådan ser det ud når man sejler hjem fra Svendborgsund dagen efter at man har sejlet 29 timer alene Fyn rundt. Jeg sejler ikke alene her. Min faste gast styre så jeg kan hvile mig lidt. 

Så lykkedes det. Jeg kom rundt på 29 timer og er overordnet tilfreds. Der er dog nogle ting der kan forbedres. 

Denne beretning er mine korte noter om turen. 

Vi blev sendt BB rundt og det var min favorit. Vinden skulle blive mellem 4-6 med 8 i stødene på Fyns hoved. Perfekt til Code Zero og let spiler sejlads. Det skulle dog gå en del anderledes. 
Jeg satte genoa’en pga den lette luft vel vidende at den er umuligt at udskifte med fokken under sejlads. Men alle vejrtjenester var enige: vinden ville forblive let det næste døgn. 
Efter Thurø rev gik det opad mod storebæltsbroen med Code Zero og der tog jeg nogle placeringer. Lidt før broen tog jeg coden ned fordi det blæste op til 8 sm og det er den ikke designet til. Jeg sejlede herefter med Genoa og det gik vældigt fint. Efter broen blæste det mere op og inden Romsø lå vi på over 10sm med 12sm i stødene. Senere op med Fyns hoved steg vinden til 13,5 sm. 
Jeg forsøgte at finde et trim med en reduceret Genoa men det fungerede ikke. Nok fordi jeg ikke fandt det rigtige skødepunkt. Derfor rullede jeg Genoa’en helt ind og sejlede for stor’en alene de næste 8-10 timer. Det fungerede og der kom ro på båden. Jeg sejlede 5,3 knob på kryds. 

Set på tractrac efterfølgende lavede jeg mange unødvendige vendinger som jeg ikke kan forklare. Ren uerfarenhed vil jeg tro og lidt stress over mørket og de ret store bølger som man ikke kunne se og forberede sig på. 
Turen ind i tragten var virkelig vanskelig men turen ned igennem Lillebælt gik problemfri da jeg havde medstrøm og fin vind. På dette tidspunkt var vinden faldet til ca. 8 sm og Genoa’en blev rullet ud igen. 
Ned mod Bogø og videre mod Helnæs slappede jeg af med lidt musik. Jeg kunne ikke gå på dækket og sætte spiler pga. kramper i begge mine lårmuskler. Jeg havde overbelastet mine muskler i løbet af natten. 
Ned gennem Lyø og Bjørnø blev jeg i tvivl om der var vand nok og sejlede efter bøjer. Det kostede også. Jeg skal stole lidt mere på min egen planlægning. Efter Lyø kunne jeg gå på dækket og begyndte at arbejde med spiler. Vinden var så plat at jeg lige så godt kunne have spilet Genoa’en. 

Anyway jeg kom frem til Sønderhjørne og sejlede ind mod Svendborgsund for spiler. Den tog jeg ned tidligt fordi jeg var usikker på hvor meget plads der var i løbet. Jeg var lidt bange for Ærø færgen. Men da færgen passede mig på vej til Ærø satte jeg spileren igen fordi strømmen stadig var med mig. 
Det gik fint med at bomme storsejlet og lade spileren stå. Den trak alligevel. Da jeg satte spileren 2. gang fik jeg en 2,3 m. lavvandsalarm!! Jeg fik et chok og rev roret om så jeg kom ud på dybere vand. Dybden var 1,9 m så jeg var heldig. Tænk sig, at gå på grund efter 28 timers sejlads!! Jeg skal huske, at orienter mig selv om jeg har travlt med at sætte spiler. 

Turen til mållinjen gik fint. Jeg tog spilerne ned ved værftet og havde meget svært ved at komme over linjen og samtidigt undgå at drive ind på lavt vand. 
Overalt en fin tur hvor jeg overhovedet ikke havde problemer med træthed men hvor overbelastning af lårmuskel var det største problem. Molich’en er ikke speciel komfortabel at sejle i. 

Overordnet set har jeg gjort følgende observationer: 
1. Hvis motoren ellers kan gå i bak er det let nok at ligge til i marinaen alene. Folk er søde til at hjælpe. 
2. Selve starten var fin. Der var plads nok. 
3. Ved Fyns hoved, Æbelø og Lyø kan der spares meget tid ved ikke at sejle på bøjer. Jeg skal turde at følge min egen planlægning. 
4. Sidde komforten i en Molich er faktisk ret dårlig. Men sidder med siden til sejlretningen og det giver skader i nakke og ryg. 
5. Der mangler bedre støtte under kryds med krængning. Lårmusklerne bliver overbelastet 
6. Jeg fik ikke brug for reservebatteriet så jeg kunne godt have brugt selvstyreren mere. 
7. Sikkerhedschecket udvidet til at omfatte sjækler for bagstag, hækstag og storskøde. 
8. Jeg skal øve mig på at kunne skifte forsejl fra Genoa til fok. Brug spiler og code zero fald til at forhindre genoa’en i at falde i vandet. 
9. iPad skal være klar med den rigtige rute aktiveret 
10. Kortplottere skal genstartes hver 4 – 5 time. 
11. Lommelygten skal være klar hvis batteriet skal kobles om til reserve. 
12. Monter ekstra sæt lanterner langs dæk som reserve / find plads til reserve lanternen. 
13. At høre musik via Jabra fungere rigtig godt. Elefant huen hold Jabra på plads så jeg kunne sejle imens. 

Lidt større erfaringer: 
1. Det er ret irriterende at skulle montere selvstyrer af og på hele tiden og det kan være svært at finde auto / standby knapperne i mørke. 
2. Der er for langt fra rorspladsen til kortplotteren. Monter en iPad eller kortplotter ved rorspladsen ved solo sejlads. 
3. Find en bedre indretning der ikke belaster rorsmanden så voldsomt i hårdt vejr. 

Jeg skal med igen til næste år. Det at deltage i Silverrudder tvinger mig til at have båden klar og til at komme ud at træne. Det er fedt at have noget at se frem til. 

27 september 2019 - Claus Christensen, Skipper på Josephine