Vi er klar….Klassemesterskab 2022

Kære Molich-sejler

Tilmeldingen til Klassemesterskabet er åben…. Mon du kunne have lyst til at sejle mod os? – enten begge dage eller blot Hesselø rundt om lørdagen. Eller blot deltage i hyggeligt samvær på molen og til middagen?

Du har tidligere modtaget invitationen… eller læs tidligere nyhed her på siden om vores nye stævnekoncept. Skrev gerne til os, eller på vores nye Facebook side om dine tanker og evt deltagelse.
Som ny formand hører jeg også gerne, hvad du synes om foreningen bør ændre noget eller om vi f.eks. bør stille klassemesterskabet på pause i en periode og eventuelt fokusere mere på sejladser som f.eks ”Fyn rundt” eller andre kapsejladser – hvor klubben kan støtte med et
økonomisk tilskud.
(Dette års Klassemesterskab støttes så deltagelsen er næsten gratis) Målsætningen for klubben er, at vise Molich X Meteren frem og skabe opmærksomhed om bådtypen. Så her i ligger også at vise, at den sejler hurtigt og at den stadig kan slå andre både efter DH mål.
Jeg har fuld respekt for, at ikke alle synes det er interessant at kapsejle – og derfor kan det jo være, at vi bør finde en ny fælles form for træf i de kommende år.
Jeg håber du skriver tilbage således at jeg kan få lidt indsigt i hvad klubben fremover bør fokusere på.
Du er også velkommen til at forhåndstilmelde dig her direkte på mail – så klubben ved hvor mange der deltager.

Tilmeldingen er officielt via klubmodul her:

https://lynaes.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=231

Med venlige sejlerhilsner
Søren Moesgård
Formand
mobil: 60 21 99 01
mail: soren@moesgard.dk

Klassemesterskab med nyt koncept….

Hej Molich-sejlere

Årets klassemesterskab er åben for jeres tilmeldinger….. I nyt koncept der giver alle en mulighed for at deltage på det niveau man selv ønsker;

Håber I har set indbydelsen i mail-boksen, ellers er det bare om at trykke på dette link;  https://lynaes.klub-modul.dk/CMS/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageName=default.aspx

Stævne 2021

Som beskrevet på vores Facebook-side og i indbydelsen, bliver HMS Hesselø Rundt sejladsen i år en del af Klassemesterskabet. Sejladsen sejles 27/aug med start fra Hundested og vi deltager på lige fod med alle de øvrige deltagere.

Fredag 26/aug vil Lynæs sejlklub arrangere en række op/ned baner for os inde på Isefjorden. Her planlægger 4 op/ned sejladser og sammen med resultatet fra HMS Hesselø Rundt, kårer vi en samlet klassemester lørdag aften.

Skulle du alene kun have lyst og mod til at deltage i HMS Hesselø Rundt er du velkommen til det…. eller helt nøjes med det sociale under weekendens havnefest, er vi med dette koncept dækket ind på alles behov og håber derfor at vi ser rigtigt mange af jer,…. både dem der vil have en masse sejlads på vandet men også jer der godt kan nøjes med en enkelt distancesejlads mod nogle andre både.

Lørdag aften fejre vi den samlede vinder….. og kunne det ikke være sjovt hvis en Molich kunne blive over-alt vinder af HMS Hesselø Rundt ?

Så vi håber at se rigtigt mange af jer…. lad os mødes og vise Molich’en frem, både for hinanden og på banerne ud for vores alle sammens “hjemmebane” i Hundested.

Lidt historik;

  • Det bliver 16.gang klubben afholder stævnet i Hundested/Lynæs…men kun 2. gang at Hesselø kommer til at indgå i mesterskabet.
  • Hesselø er privatejet og kendes fra 1200-tallet som Esæl (sælernes ø). Øen er 71Ha stor og er en moræneknold med et fyrtårn fra 1865. Svenskerne gjorde i 1983 krav på øen da de mente at kontinentalsoklen retfærdiggjorde at ejerskabet var deres. Men øen er stadig dansk og senest i 2003 kom ejeren i vælten da den fredede ø fik anlagt landingsbane og lille havn, noget han blev pålagt at fjerne igen.
  • Har man botanisk interesse findes den sjældne Lathyrus sphaericus på øen.
  • Statistisk set vil en båd med ulige sejlnr vinde i et lige årstal (67,5%)
  • På Hundested Havn planlægger Molich-klubben en lige så sjælden set hygge og gode dage i hinandens selskab.

Generalforsamling 2022

Kære Molich sejlere

I indbydes hermed til generalforsamling 2022, der finder sted i Nyborg Sejlforenings lokaler.

Historisk har Molich-klubben netop sin oprindelse i Nyborg, da den stiftende generalforsamling fandt sted her i 1976 i Jarl Finks garage. Dengang fandt klubben sin første formand i Jørgen Bertelsen (D13), som ikke selv var til stede.

Ja, sådan kan det gå, hvis man ikke dukker op!

Vi skal derfor bede om, at evt. punkter til dagsordenen indsendes til bestyrelsen seneste 10 dage før generalforsamlingen.

Jvf. klubbens love skal generalforsamlingen afholdes inden 31.marts, og man er kun stemmeberettiget, hvis kontingentet er betalt. Har I ikke modtaget opkrævning fra klubben, bedes I rette henvendelse til kassereren, eller indbetale ved at overføre 300 DKr til reg. nr. 1551, konto nr. 729 3437 og angive navn og sejlnummer i teksten til modtager.

Vi må desværre fortælle, at vores mangeårige formand Erik Kulavig udtræder af bestyrelsen, fordi Erik har solgt sin båd. Også andre i bestyrelsen udtræder af samme grund, så vi håber I ser jer selv eller har forslag til kandidater. Henvend jer gerne til Erik hvis I har spm ifbm bestyrelsesarbejdet. Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Klubben er vært for frokost for op til to personer pr båd. Skulle øvrige have lyst til at deltage, er de selvfølgelig også velkommen. Ekstra frokost kan købes for 100 kr., som betales kontant eller via MobilePay på dagen. Drikkevarer købes kontant i Sejlforeningens bar.

Klubbens merchandise og vimpler kan købes før eller efter generalforsamlingen.

Af hensyn til bestilling af frokost bedes I meddele jeres deltagelse (eller afbud) til Molich-X-Meter@Molich-X-Meter.dk eller sms til 2364 4443 (Thomas Ebert) senest mandag 21 marts.

Foreløbig dagsorden

1/ Valg af dirigent

2/ Formandens beretning

3/ Årsregnskab

4/ Fastsættelse af kontingent

5/ Valg til bestyrelsen.  Følgende er på valg:

Formand; Erik Kulavig (formand, vælges for 1 år ad gangen – modtager ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem; Thomas Ebert (vælges for 2 år ad gangen – modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem; Claus Christensen (vælges for 2 år ad gangen – modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem; Bjarne Nielsen (tidligere suppleant)

Bestyrelsesmedlem; Jesper Bork (tidligere suppleant)

Suppleanter: Ifølge klubbens love skal der vælges 1 ny suppleant hvert år. Men da begge suppleanter senest var på valg 2019, indstiller klubbens bestyrelse til generalforsamlingen, at den ene vælges for en 2-årig periode.

6/ Valg af revisor:

Jan Ebert (genopstiller)

7/ Indkomne forslag

8/ Orientering om Klassemesterskabet 2022

9/ Opfølgning om selvbygger projektet fra Års Bådeværft

Molich-klubben er i dialog med Hundested bådeværft og Peter Molich vedr. formens fremtids og evt relancering af båden. Molich-klubbens bestyrelse ønsker en dialog og bemyndigelse fra generalforsamlingen til den videre dialog med Peter Molich og værftet.

10/ Fremtidige aktiviteter for Molich-klubben

Åben diskussion vedr. hvilke aktiviteter og arrangementer klubbens medlemmer ønsker bestyrelsen skal arbejde med.

11/ Evt.

Endelig dagsorden udsendes, når vi nærmer os generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Klassemesterskabet afviklet på bedste vis……

Årets højdepunkt til dato i klubben har været stævnet, der som bekendt blev afholdt i Skovshoved arrangeret af Søren Moesgård fra D36 PIPPI. Dejligt at se vi endnu engang kunne mødes og at nye medlemmer dukker op. Det blev en lidt blæsende omgang på sidste dagen hvor vi sejlede vores op/ned baner….. så det var trætte overarme og bagudstrøget hår der prægede aftenens hyggemiddag. Men vi kunne se tilbage på nogle gode dage hvor vi fredag havde fornøjelsen af en yderste vellykket distancesejlads i flot solskin, store vindskift og tilpas vind-tryk der især på første 3-kantsrunde skabte mange skiftende placeringer blandt bådene. At runde Flakfortet i let vind og masser af strøm kan være hårdt for psyken. Fra Klubbens side vil vi derfor sige endnu en gang tak til Søren og Skovshoved Sejlklub for et godt stævne, god mad og dejligt samvær med jer alle.

Stævne 2021
Stævne 2021
Stævne 2021
Stævne 2021