Generalforsamling 2022

Kære Molich sejlere

I indbydes hermed til generalforsamling 2022, der finder sted i Nyborg Sejlforenings lokaler.

Historisk har Molich-klubben netop sin oprindelse i Nyborg, da den stiftende generalforsamling fandt sted her i 1976 i Jarl Finks garage. Dengang fandt klubben sin første formand i Jørgen Bertelsen (D13), som ikke selv var til stede.

Ja, sådan kan det gå, hvis man ikke dukker op!

Vi skal derfor bede om, at evt. punkter til dagsordenen indsendes til bestyrelsen seneste 10 dage før generalforsamlingen.

Jvf. klubbens love skal generalforsamlingen afholdes inden 31.marts, og man er kun stemmeberettiget, hvis kontingentet er betalt. Har I ikke modtaget opkrævning fra klubben, bedes I rette henvendelse til kassereren, eller indbetale ved at overføre 300 DKr til reg. nr. 1551, konto nr. 729 3437 og angive navn og sejlnummer i teksten til modtager.

Vi må desværre fortælle, at vores mangeårige formand Erik Kulavig udtræder af bestyrelsen, fordi Erik har solgt sin båd. Også andre i bestyrelsen udtræder af samme grund, så vi håber I ser jer selv eller har forslag til kandidater. Henvend jer gerne til Erik hvis I har spm ifbm bestyrelsesarbejdet. Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Klubben er vært for frokost for op til to personer pr båd. Skulle øvrige have lyst til at deltage, er de selvfølgelig også velkommen. Ekstra frokost kan købes for 100 kr., som betales kontant eller via MobilePay på dagen. Drikkevarer købes kontant i Sejlforeningens bar.

Klubbens merchandise og vimpler kan købes før eller efter generalforsamlingen.

Af hensyn til bestilling af frokost bedes I meddele jeres deltagelse (eller afbud) til Molich-X-Meter@Molich-X-Meter.dk eller sms til 2364 4443 (Thomas Ebert) senest mandag 21 marts.

Foreløbig dagsorden

1/ Valg af dirigent

2/ Formandens beretning

3/ Årsregnskab

4/ Fastsættelse af kontingent

5/ Valg til bestyrelsen.  Følgende er på valg:

Formand; Erik Kulavig (formand, vælges for 1 år ad gangen – modtager ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem; Thomas Ebert (vælges for 2 år ad gangen – modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem; Claus Christensen (vælges for 2 år ad gangen – modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem; Bjarne Nielsen (tidligere suppleant)

Bestyrelsesmedlem; Jesper Bork (tidligere suppleant)

Suppleanter: Ifølge klubbens love skal der vælges 1 ny suppleant hvert år. Men da begge suppleanter senest var på valg 2019, indstiller klubbens bestyrelse til generalforsamlingen, at den ene vælges for en 2-årig periode.

6/ Valg af revisor:

Jan Ebert (genopstiller)

7/ Indkomne forslag

8/ Orientering om Klassemesterskabet 2022

9/ Opfølgning om selvbygger projektet fra Års Bådeværft

Molich-klubben er i dialog med Hundested bådeværft og Peter Molich vedr. formens fremtids og evt relancering af båden. Molich-klubbens bestyrelse ønsker en dialog og bemyndigelse fra generalforsamlingen til den videre dialog med Peter Molich og værftet.

10/ Fremtidige aktiviteter for Molich-klubben

Åben diskussion vedr. hvilke aktiviteter og arrangementer klubbens medlemmer ønsker bestyrelsen skal arbejde med.

11/ Evt.

Endelig dagsorden udsendes, når vi nærmer os generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Klassemesterskabet afviklet på bedste vis……

Årets højdepunkt til dato i klubben har været stævnet, der som bekendt blev afholdt i Skovshoved arrangeret af Søren Moesgård fra D36 PIPPI. Dejligt at se vi endnu engang kunne mødes og at nye medlemmer dukker op. Det blev en lidt blæsende omgang på sidste dagen hvor vi sejlede vores op/ned baner….. så det var trætte overarme og bagudstrøget hår der prægede aftenens hyggemiddag. Men vi kunne se tilbage på nogle gode dage hvor vi fredag havde fornøjelsen af en yderste vellykket distancesejlads i flot solskin, store vindskift og tilpas vind-tryk der især på første 3-kantsrunde skabte mange skiftende placeringer blandt bådene. At runde Flakfortet i let vind og masser af strøm kan være hårdt for psyken. Fra Klubbens side vil vi derfor sige endnu en gang tak til Søren og Skovshoved Sejlklub for et godt stævne, god mad og dejligt samvær med jer alle.

Stævne 2021
Stævne 2021
Stævne 2021
Stævne 2021

Klassemesterskab 2020

Hvem skal kalde sig Klassemester 2020 og have halvmodellen hængende i år?

Vores årlige stævne der i år var planlagt til at være i Hornbæk må vi desværre aflyse, da sejlklubbens lokaler er meget små. Det bliver ikke muligt at afvikle de sociale dele af arrangementet forsvarligt. Tre dage ”sammen hver for sig” ville ikke være til at holde ud.

MEN selv om vi desværre har måttet aflyse Klassemesterskabet, skal halvmodellen ikke samle støv.

Derfor har klubben indgået et samarbejde med Hundested og Lynæs sejlklubber om, at deres årlige Hesselø Rundt kapsejlads i år bliver medlemmernes mulighed for at erhverve sig halvmodellen og kalde sig KLASSEMESTER…!!

Nuværende Klassemester Maja har i øvrigt flere gange sat omsejlings-rekord i netop denne sejlads. Det var godt nok tilbage i 70’erne, men alligevel; ombord på Maja glemmes den slags ikke og moralen er derfor høj og klar til at sejle om halvmodellen.

Derfor håber vi at kunne samle så mange Molich’er som muligt den 29. august til start ved Hesselø Rundt.

Tilmelding via sejladsens officielle hjemmeside https://lynaes.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=196 , hvor man tilmelder sig som almindelig deltager. Ved mere end 3 tilmeldte både, vil vi få vores egen start. På land indgår vi på lige fod med alle de øvrige deltagere, så der vil ikke være særskilt forplejning til os.

HUSK: For at kunne kalde sig Klassemester og sejle med om halvmodellen gælder vores interne retningslinjer stadig; Båden skal være klassebåd eller have et DH-mål der er højere end klassebådens. Er din båd optimeret til et lavere mål end Klassebåden, deltager du alene på dit DH-mål.

Klubben vil refundere alle startende medlemmers indskud efter sejladsen.