Klassemesterskabet afviklet på bedste vis……

Årets højdepunkt til dato i klubben har været stævnet, der som bekendt blev afholdt i Skovshoved arrangeret af Søren Moesgård fra D36 PIPPI. Dejligt at se vi endnu engang kunne mødes og at nye medlemmer dukker op. Det blev en lidt blæsende omgang på sidste dagen hvor vi sejlede vores op/ned baner….. så det var trætte overarme og bagudstrøget hår der prægede aftenens hyggemiddag. Men vi kunne se tilbage på nogle gode dage hvor vi fredag havde fornøjelsen af en yderste vellykket distancesejlads i flot solskin, store vindskift og tilpas vind-tryk der især på første 3-kantsrunde skabte mange skiftende placeringer blandt bådene. At runde Flakfortet i let vind og masser af strøm kan være hårdt for psyken. Fra Klubbens side vil vi derfor sige endnu en gang tak til Søren og Skovshoved Sejlklub for et godt stævne, god mad og dejligt samvær med jer alle.

Stævne 2021
Stævne 2021
Stævne 2021
Stævne 2021

Klassemesterskab 2020

Hvem skal kalde sig Klassemester 2020 og have halvmodellen hængende i år?

Vores årlige stævne der i år var planlagt til at være i Hornbæk må vi desværre aflyse, da sejlklubbens lokaler er meget små. Det bliver ikke muligt at afvikle de sociale dele af arrangementet forsvarligt. Tre dage ”sammen hver for sig” ville ikke være til at holde ud.

MEN selv om vi desværre har måttet aflyse Klassemesterskabet, skal halvmodellen ikke samle støv.

Derfor har klubben indgået et samarbejde med Hundested og Lynæs sejlklubber om, at deres årlige Hesselø Rundt kapsejlads i år bliver medlemmernes mulighed for at erhverve sig halvmodellen og kalde sig KLASSEMESTER…!!

Nuværende Klassemester Maja har i øvrigt flere gange sat omsejlings-rekord i netop denne sejlads. Det var godt nok tilbage i 70’erne, men alligevel; ombord på Maja glemmes den slags ikke og moralen er derfor høj og klar til at sejle om halvmodellen.

Derfor håber vi at kunne samle så mange Molich’er som muligt den 29. august til start ved Hesselø Rundt.

Tilmelding via sejladsens officielle hjemmeside https://lynaes.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=196 , hvor man tilmelder sig som almindelig deltager. Ved mere end 3 tilmeldte både, vil vi få vores egen start. På land indgår vi på lige fod med alle de øvrige deltagere, så der vil ikke være særskilt forplejning til os.

HUSK: For at kunne kalde sig Klassemester og sejle med om halvmodellen gælder vores interne retningslinjer stadig; Båden skal være klassebåd eller have et DH-mål der er højere end klassebådens. Er din båd optimeret til et lavere mål end Klassebåden, deltager du alene på dit DH-mål.

Klubben vil refundere alle startende medlemmers indskud efter sejladsen.

Halvmodel

Ohøj kære Molich-sejlere og andet godtfolk!

Så er der endelig langt om længe, fremstillet en ny form af den sidste halvmodel, som er i klubbens varetægt.
Formen er lavet af sejler og bådebygger Klaus Røn Madsen.
Klaus kan kontaktes for fremstilling af nye modeller på mobil: 60713336.

Jeg har netop selv, fået mit eksemplar hængt op.
Halvmodellen pryder entreen, og er nu det første, jeg ser, når jeg kommer hjem – dejligt!

Steen Nielsen, DEN 22, Vanilla

 

Generalforsamling 2020

GENERALFORSAMLINGEN er desværre AFLYST….!!

Vi vender tilbage med en ny dato så snart vi kan når COVID-19 situationen er afklaret

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Generalforsamling i Molich X-Meter klubben samt

foredrag med Jens Als Andersen

 

Søndag 29. marts 2020, kl. 10

Nyborg Sejlforening  – Griffensund 15, 5800 Nyborg

Kære Molich sejlere

I indbydes hermed til generalforsamling 2020, der finder sted i Nyborg Sejlforenings lokaler.

Historisk har Molich-klubben netop sin oprindelse i Nyborg, da den stiftende generalforsamling fandt sted her i 1976 i Jarl Finks garage. Dengang fandt klubben sin første formand i Jørgen Bertelsen (D13), som ikke selv var til stede. Ja, sådan kan det gå, hvis man ikke dukker op! I år skal vi nok bestræbe os på at følge vedtægterne, og vi skal derfor bede om, at evt. punkter til dagsordenen indsendes til bestyrelsen seneste 10 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes i år i et samarbejde med BB10-meter klubben, hvilket gør det muligt at vi ud over at kunne byde på en let frokost også kan se frem til et foredrag af Jens Als Andersen.

Jvf. klubbens love skal generalforsamlingen afholdes inden 31.marts, og man er kun stemmeberettiget, hvis kontingentet er betalt. Har I ikke modtaget opkrævning fra klubben, bedes I rette henvendelse til kassereren, eller indbetale ved at overføre 300 DKK til reg. nr. 1551, konto nr. 729 3437 og angive navn og sejlnummer i teksten til modtager.

Vi må desværre fortælle, at vores mangeårige bestyrelsesmedlem, Niels Juul, desværre udtræder af bestyrelsen, fordi han har solgt sin båd.  Vi skal derfor have fundet et nyt medlem til bestyrelsen. Har I forslag til kandidater, eller ønsker I selv at stille op, bedes I henvende jer til Erik. Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer genopstiller, men kampvalg er naturligvis altid velkommen. Medlemmerne af bestyrelsen deler gerne deres erfaringer med bestyrelsesarbejdet. Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Klubben er vært for foredrag og frokost for op til én person pr båd. Skulle koner, mænd, gaster og børn have lyst til at deltage, er de selvfølgelig også velkommen. Adgang til foredrag og frokost kan købes for 100 kr., som betales kontant eller via MobilePay på dagen. Drikkevarer købes kontant i Sejlforeningens bar.

Merchandise og vimpler kan købes før eller efter generalforsamlingen.

Af hensyn til bestilling af buffet bedes I meddele jeres deltagelse (eller afbud) til Molich-X-Meter@Molich-X-Meter.dk eller sms til 2364 4443 (Thomas Ebert) senest søndag 22 marts.

 

Foreløbig dagsorden

 

1/ Valg af dirigent

2/ Beretning for 2019

3/ Årsregnskab

4/ Fastsættelse af kontingent

5/ Valg til bestyrelsen.  Følgende er på valg:

Formand; Erik Kulavig (formand, vælges for 1 år ad gangen – modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem; Niels Juul (vælges for 2 år ad gangen – modtager ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem; Claus Christensen (vælges for 2 år ad gangen – modtager genvalg)

Suppleanter: Ifølge klubbens love skal der vælges 1 ny suppleant hvert år. Men da begge suppleanter var på valg sidste år for en 2-årig periode, indstiller klubbens bestyrelse til generalforsamlingen, at de måtte sidde deres periode ud uden valg, i det tilfælde der ikke er kampvalg.

6/ Valg af revisor:

Jan Ebert (genopstiller)

7/ Indkomne forslag

8/ Orientering om Klassemesterskabet 2020

9/ Evt.

Endelig dagsorden udsendes, når vi nærmer os generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen